PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC LAI CÁCH
PHÂN CÔNG CHỦ NHIỆM VÀ GIẢNG DẠY HỌC KÌ II
Chọn năm học :