PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC LAI CÁCH
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 36 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2018