PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC LAI CÁCH
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SNV4-00165 Thể dục 4Trần Đồng LâmSách nghiệp vụ lớp 4 Trong kho
SNV4-00164 Lịch sử và Địa lí 4Nguyễn Anh DũngSách nghiệp vụ lớp 4 Trong kho
SNV4-00163 Khoa học 4Bùi Phương NgaSách nghiệp vụ lớp 4 Trong kho
SNV4-00162 Toán 4Đỗ Đình HoanSách nghiệp vụ lớp 4 Trong kho
SNV4-00161 Kĩ thuật 4Đoàn ChiSách nghiệp vụ lớp 4 Trong kho
SNV4-00160 Âm nhạc 4Hoàng LongSách nghiệp vụ lớp 4 Trong kho
SGK2-00007 Vở tập vẽ 2Nguyễn Quốc ToảnSách giáo khoa lớp 2 Trong kho
SGK2-00006 Vở tập vẽ 2Nguyễn Quốc ToảnSách giáo khoa lớp 2 Trong kho
SGK2-00005 Học mĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực 2Nguyễn Thị NhungSách giáo khoa lớp 2 Trong kho
SGK2-00004 Học mĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực 2Nguyễn Thị NhungSách giáo khoa lớp 2 Trong kho
SNV2-00127 Tiếng việt 2Nguyễn Minh ThuyếtSách nghiệp vụ lớp 2 Trong kho
SNV2-00126 Nghệ thuật 2Hoàng LongSách nghiệp vụ lớp 2 Trong kho
SNV2-00125 Toán 2Đỗ Đình HoanSách nghiệp vụ lớp 2 Trong kho
SNV2-00124 Tự nhiên và xã hội 2Bùi Phương NgaSách nghiệp vụ lớp 2 Trong kho
SNV2-00123 Thể dục 2Trần Đồng LâmSách nghiệp vụ lớp 2 Trong kho
12345678910...