PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC LAI CÁCH
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2021
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai22:50:37
2Khách vãng lai21:05:22
3Khách vãng lai19:29:33
4Khách vãng lai15:08:28
5Khách vãng lai13:45:36
6Khách vãng lai13:45:34
7Khách vãng lai10:44:23
8Khách vãng lai04:38:18
9Khách vãng lai04:38:16
10Khách vãng lai00:28:49
24 10 2021